چند شغلى یا چند عنوانى؟

یادداشت منتشر شده در روزنامه ایران

 در چند روز گذشته و در پى انتصاب دکتر الهام از سوى رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هجمه گسترده اى از سوى گروهى از رسانه ها علیه این انتصاب صورت گرفت و آنقدر این هجمه و موج پررنگ و با اعتماد به نفس خاصى بود که حتى بعضى از دوستان اصولگرا را نیز چنان باخود برد که این انتصاب و خبر آن را شگفت انگیز و باور نکردنى خواندند. در این هجمه و موج سازى نیز همچون موارد مشابه با تمسک به ظاهر ماجرا و این که حکمى جدید صادر شده است و با غفلت یا تغافل از علل آن، اصل موضوع نادیده گرفته شده و باز هم داستان سرایى و پرونده گشایى درباره حواشى آن که براى برخى جذاب تر از متن مى نماید، پرداخته شده است. ادامه خواندن “چند شغلى یا چند عنوانى؟”