ذوق زدگى دشمنان

یادداشت منتشر شده در روزنامه ایران

قطعاً روزى که آقاى برقعى، معاون رئیس جمهور در همایش روز آمار خبر از خستگى رئیس جمهور داد، تصور نمى کرد این خبر حاشیه اى تبدیل به مبناى حجم زیادى از تحلیل و خبرسازى و گمانه زنى رسانه اى خارجى شود. ادامه خواندن “ذوق زدگى دشمنان”

مولودی ناقص الخلقه به نام روابط عمومی!

نگاهی تحلیلی به جایگاه و مشکلات روابط عمومی در ایران و راه حل های پیشنهادی

(در مصاحبه با روزنامه ایران)

دولت نهم در عرصه های مختلفی تحول را تجربه کرده است. عرصه های اقتصادی، اجتماعی، بین المللی و … اما حوزه ای که با توجه به مشی دولت نهم روزهای جدیدی را تجربه کرد روابط عمومی سازمان ها و دستگاه های دولت بود. ایرادی که مقام معظم رهبری بر این حوزه در دولت وارد دانستند باعث شد تا نگاه دولتمردان کشور به آن معطوف شود و روزگار جدیدی را پشت سر گذارد. نامگذاری روزی در تقویم سالانه به این نام و تغییر متولی این عرصه در کشور از مهمترین رویدادهای روابط عمومی در دولت نهم بوده است.

برنامه‌ها و سیاستهای دولت نهم در مورد اطلاع رسانی و روابط عمومی موضوع گفت‌وگوی ما با احسان جهاندیده، معاون سخنگو و دبیرشورای اطلاع رسانی دولت که متولی روابط عمومی در کشور است در پی می‌آید.

  ادامه خواندن “مولودی ناقص الخلقه به نام روابط عمومی!”