ذوق زدگى دشمنان

یادداشت منتشر شده در روزنامه ایران

قطعاً روزى که آقاى برقعى، معاون رئیس جمهور در همایش روز آمار خبر از خستگى رئیس جمهور داد، تصور نمى کرد این خبر حاشیه اى تبدیل به مبناى حجم زیادى از تحلیل و خبرسازى و گمانه زنى رسانه اى خارجى شود.چنین خبرى در حالى با استقبال گسترده امپراتورى رسانه اى حاکم بر جهان مواجه شد و آنچنان در تنور شایعه خودساخته دمیدند که اگر کمى در تکذیب آن توسط رئیس جمهور تأخیر مى شد، احتمالاً اخبارى از وخامت حال دکتر احمدى نژاد منتشر مى کردند. حال آن که رئیس جمهور صبح همان روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت شرکت کرده بود و غیر از آن در روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه میزبان جلسات دیگرى هم در دفتر خود بود و اصولاً تأثیر کسالت جزیى ناشى از یک سرماخوردگى بیشتر از جایگزینى معاون اول رئیس جمهور براى دو سخنرانى در یک روز نبود.

اما این رویکرد جوسازانه رسانه هاى غربى امر جدیدى نیست و در تاریخ انقلاب اسلامى بارها تکرار شده است، در همین اواخر – یکى دو سال قبل – بود که سرماخورگى مقام معظم رهبرى دستمایه موج گسترده خبرسازى دروغین در ابعاد جهانى درباره سلامتى ایشان شد و البته در زمان حیات حضرت امام خمینى (رحمه الله علیه) هر از گاهى با اشاره به ناراحتى قلبى ایشان و براى تضعیف روحیه رزمندگان در جبهه و مردم این خبرسازى ها و موج آفرینى هاى دروغین را شاهد بودیم.
شاید براى فردى که در داخل ایران است و به رسانه هاى ایرانى دسترسى دارد، تحلیل این رویکرد رسانه هاى غربى کمى مضحک باشد، اما اگر توجه داشته باشیم که جبهه رسانه اى غرب، استیلاى کاملى بر فضاى افکار عمومى جهانى دارد و تبعاً به این قدرت خود هم مى نازد، به چرایى این رویکرد پى مى بریم.
قدرت انقلاب اسلامى در نفوذ آن در دل توده هاى مردمى در اقصى نقاط جهان است که قطعاً امپراتورى رسانه اى غرب دوست ندارد هیچ گاه بروز آن را انعکاس دهد و صد البته براى کاستن از برد راهبردى و عمق پایگاه آن نیز مى کوشد و در شرایطى که دسترسى توده هاى جهانى به رسانه هاى ایرانى محدود است زیرا که قطعاً شاخه هاى نوپاى عربى و انگلیسى زبان آن هنوز در سطح جهانى چندان شناخته شده نیست، امپراتورى رسانه اى حاکم بر جهان با انتشار و بزرگنمایى چنین اخبارى درباره پرچمداران انقلاب اسلامى ضد استکبارى، سعى در تضعیف روحیه هواداران آن در نقاط مختلف جهان و ایجاد تردید و شبهه در ایستادگى و صلابت این انقلاب دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *