نظر حضرت امیر (ع) درباره پیشگویی: به نام خدا حرکت کنید!

حضرت امیرالمؤمنین مولا علی (ع) اعتقاد به درستی پیشگویی منجمان و کاهنان و ساحران را در حکم دروغ پنداشتن قرآن کریم می دانند.ایشان هنگامی که برای نبرد با خوارج در ماه صفر سال ۳۸ هجری قمری عزم حرکت کردند، شخصی نزد حضرتش آمد و گفت: «اى امیر مؤمنان از راه علم ستارگان گویم که اگر در این هنگام به راه افتى، ترسم به مراد خود نرسى».

امام (ع) فرمودند:

«پندارى تو ساعتى را نشان مى ‏دهى که هر که در آن به سفر رود بدى به وى نرسد؟

و از ساعتى مى ‏ترسانى که اگر در آن، راه سفر پیش بگیرد، زیان وى را در میان خویش گیرد؟

هر که تو را در این سخن راستگو پندارد، قرآن را دروغ انگارد و در رسیدن به مطلوب و دور کردن آنچه ناخوش است و نامحبوب، خود را از خدا بى ‏نیاز شمارد.

تو، از آنکه سخنت را به کار بندد، چشم دارى که تو را سپاس دارد و پروردگارش را به حساب نیارد، چه به گمان خویش، ساعتى را بدو نشان داده ‏اى که در آن به سودى رسیده و از زیانى رهیده است ».

سپس روى به مردم فرمودند:

«اى مردم از اخترشناسى روى بتابید، جز آنچه بدان راه دریا و بیابان را یابید، که این دانش به غیب گویى مى ‏کشاند و غیب را جز خدا نداند.
منجّم چون غیبگوست و غیبگو چون جادوگر و جادوگر چون کافر است و کافر در آتش.
به نام خدا به راه بیفتید! »۱

اَلْمُنَجِّمُ کَالْکَاهِنِ وَ اَلْکَاهِنُ کَالسَّاحِرِ وَ اَلسَّاحِرُ کَالْکَافِرِ وَ اَلْکَافِرُ فِی اَلنَّارِ

و جالب آنکه سپاه حضرت در جنگ نهروان به پیروزی کامل دست یافت.

_________________________________________________
۱٫ نهج البلاغه خطبه ۷۹، ترجمه مرحوم دکتر جعفر شهیدی